A+ A A-

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, reprezentat prin director dr. RODICA TĂNĂSUICĂ, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de reglementările legale, datele personale pe care ni le furnizaţi dumneavoastră.

Scopul colectării datelor: în vederea realizării atribuţiilor legale, conform dispoziţiilor prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare al Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 13/2014.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară în scopul declarat şi sunt comunicate numai următoarelor instituţii: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, instanţe judecătoreşti şi alte organe cu atribuţii judecătoreşti, organe de cercetare penală, Curtea de Conturi, bănci şi alte instuţii publice.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să cereţi şteregerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la directorul instituţiei, dr. RODICA TĂNĂSUICĂ. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă datele referitoare la dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

  

CONDUCEREA,

 

Politica de protectie a datelor cu caracter personal

 

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00