A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V.

 30. evaluează tehnic, la solicitarea A.N.S.V.S.A, L.S.V.S.A. precum şi alte laboratoare autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de funcţionare potrivit legislaţiei în vigoare şi/sau în vederea autorizării sanitar-veterinare, în condiţiile legii;

31. propune şi efectuează audituri tehnice în domeniul său de competenţă pentru laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor desemnate ca laboratoare oficiale;

32. efectuează activităţi de îndrumare şi acordă consultanţă tehnică pentru analizele bacteriologice, micologice, parazitologice şi de biologie moleculară pe domeniul siguranţei alimentelor şi a hranei pentru animale, pentru laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, desemnate ca laboratoare oficiale;

33. propune arondarea probelor prelevate în cadrul Programului acţiunilor de supraveghere pentru realizarea analizelor specifice de către laboratoarele desemnate;

34. întocmesc şi transmit către A.N.S.V.S.A, spre aprobare, programele de instruire şi teste de competenţă ale personalului de specialitate din cadrul I.I.S.P.V. şi L.S.V.S.A.;

35. realizează programul naţional de instruire şi teste de competenţă pentru personalul laboratoarelor desemnate să efectueze analize în control oficial;

36. răspunde solicitărilor de instruire venite din partea L.S.V.S.A. şi a laboratoarelor private, pe domeniul său de competenţă;

37. la solicitare, furnizează teste de competență/interlaborator laboratoarelor autorizate sanitar-veterinar, altele decât cele desemnate ca laboratoare oficiale;

38. desfăşoară activităţi în sistemul LIMS legate de configurarea nomenclatoarelor (investigaţii, teste, probe, produse) şi stabilirea corelaţiilor dintre acestea, pentru a asigura concordanţa acestora cu legislaţia în vigoare;

39. furnizează serviciului economic şi administrativ date şi informaţii privind materialele şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea activităţii specifice de laborator în anul următor;

40. participă la activităţile de standardizare a metodelor de laborator utilizate pentru supravegherea şi controlul alimentelor şi al hranei pentru animale, organizate de Laboratorul European de Referinţă de profil sau de alte organizaţii naţionale de profil cu competenţe în domeniul standardizării;

41. asigură diseminarea informațiilor furnizate de către laboratorul de referință al Uniunii Europene la autoritățile competente și la laboratoarele oficiale;

42. efectuează studii în domeniul de specialitate pentru implementarea de metode noi și/sau pentru îmbunătătirea celor utilizate, întocmeşte materiale documentare pe care le prezintă la simpozioane ori sesiuni de comunicări ştiinţifice interne şi/sau internaţionale;

43. participă la elaborarea şi implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

44. participa, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în grupuri de lucru multidisciplinare prin furnizarea de date pentru analiza de risc;

45. participă la solicitarea A.N.S.V.S.A., în situaţii de necesitate, la efectuarea unor anchete epidemiologice în domeniul sau de competenta;

46. duce la îndeplinire şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

 (2) Personalul din cadrul ServiciuluiMicrobiologie contribuie în actul oficial de control, potrivit atribuţiilor specifice stabilite prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare, sprijinind prin aceasta controlul respectării legislaţiei aplicabile în domeniile de activitate

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00