A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V. - Capitolul II

 CAPITOLUL II

CONDUCEREA I.I.S.P.V.

 

          Art. 5. - (1) I.I.S.P.V. este condus de un director medic veterinar, ajutat de un director adjunct medic veterinar, numiţi prin ordin al preşedintelui A.N.S.V.S.A., în condiţiile legii,

          (2) Directorul este direct subordonat preşedintelui A.N.S.V.S.A., iar directorul adjunct este subordonat directorului.

          (3) Directorul, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, emite decizii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

          (4) Directorul este ordonator terţiar de credite.

Art. 6. - Directorul conduce, organizează şi controlează direct activitatea următoarelor structuri din cadrul I.I.S.P.V.:

Serviciul Economic şi Administrativ;
Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare, IT;
Compartimentul Audit Public Intern;
Compartimentul Managementul Calităţii;
Compartimentul Informare Publică şi Relaţii cu Presa;
Compartimentul Cercetare-Dezvoltare.

         Art. 7. - (1) În cazul în care, din motive întemeiate, directorul nu poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt preluate de drept de directorul adjunct.

          (2) În cazul în care, din diverse motive, directorul adjunct nu poate prelua atribuţiile directorului, această situaţie trebuie adusă la cunoştinţă preşedintelui A.N.S.V.S.A.; la propunerea directorului, preşedintele A.N.S.V.S.A. va desemna o altă persoana care să exercite aceste atribuţii.

          Art. 8. - (1) Personalul care deține temporar sau definitiv, funcții publice de conducere de director și director adjunct al I.I.S.P.V. trebuie să dețină în exercitarea funcției, certificat de securitate, respectiv autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat.

          (2) Pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară obținerea de către instituția publică, în condițiile legii, a avizului pozitiv privind acordarea certificatului de securitate, respectiv a autorizației de acces la informații clasificate secrete de stat.

          Art. 9. - Directorul numeşte prin decizie, în condiţiile legii, şefii de serviciu din cadrul I.I.S.P.V.

          Art. 10. - Directorul semnează şi transmite către A.N.S.V.S.A. spre aprobare, în condiţiile legii, lista de investiţii semnată, inclusiv de directorul adjunct.

          Art. 11. - Directorul I.I.S.P.V. reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale.

          Art. 12. - (1) Directorul adjunct conduce, organizează, coordonează şi răspunde de activitatea următoarelor structuri:

Serviciul Microbiologie;
Serviciul Chimie şi Radioactivitate;
Serviciul Control Reziduuri;
Serviciul Nutriţie Animală şi Controlul Contaminanţilor din Produse Alimentare;
Serviciul Epidemiologie şi Sănătate Publică Veterinară.

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00